För deltagare

Tack för väl genomförda dagar på KOMMEK 2020!

Vi välkomnar er igen 17-18 augusti 2022, mer info presenteras när anmälan öppnar.