För deltagare

KOMMEK 2022 är över – tack för två fantastiska dagar!

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regionern (SKR),
Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.