För deltagare

KOMMEK 2022 är över – tack för två fantastiska dagar! Vill du som deltagare ta del av talarnas presentationer?
Från och med måndag den 22:a augusti kan du logga in på digitala KOMMEK med inloggningsuppgifterna som skickades ut via mejl innan KOMMEK – för att ta del av de digitala sändningarna i efterhand, samt presentationer från seminarierna.
OBS! Alla talares presentationer finns inte tillgängliga.

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regionern (SKR),
Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.